نویسنده: پیتر جارویس
مترجم: فاطمه کرمعلی
موضوع: ادبیات، مجموعه راهنمای فنی تلویزیون با فن تولید و کارگردانی و فیلم‌برداری
سال چاپ: ۱۳۸۸

نشر سروش

 

 

کتاب حاضر، از مجموعه "راهنمای فنی تلویزیون"، دستنامه ای است برای فیلم‌برداری در محل (خارج از استودیو) در فیلم های تلویزیونی. ساختار تألیفی آن بسیار کاربردی است و همچون دستنامه ها مرجع مناسبی برای هرکسی است که می خواهد درباره هنر فیلم‌برداری در محل اطلاعاتی کسب کند. کتاب با مراحل فیلم‌برداری آغاز می کند و به فیلم‌نامه‌های مصور می پردازد. نقش خلاصه فیلم‌نامه در فیلم‌برداری بخش دیگر کتاب است. بازبینی محل فیلم‌برداری و کارکنان هر بخش از فیلم و آنچه کارگردان باید بنویسد ادامه مباحث کتاب است. نمونه ای از برنامه فیلم‌برداری نیز در جدولی در کتاب آمده است. تخته تقه (کلاکت) و مصاحبه ها و گزارش های مردمی و نحوه فیلم‌برداری آنها نکات دیگر است. کتاب با ده نکته ساده درباره فیلم‌برداری در محل به پایان می رسد. نویسنده کتاب، پیتر جارویس، خود مربی ارشد آموزش تلویزیون بی.بی.سی. بوده است و کتاب حاضر را برای آموزش هنرجویان تدوین کرده است.