لبخند گل را که می بویم، داستان شکفتنش در ذهنم شکوفا می‌شود بوسه خاک، خنده آفتاب، عشق بازی باران... و آغوش گرم باغچه، آه ای گل کم عمر، داستان شکفتنت چه بلند است...

لبخند گل

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *