قطره‌ها به هم که میرسند، تنها می ‌ شوند، این است که تماشای یک قطره آب را از تماشای یک اقیانوس لذت‌بخش‌تر می‌کند.. هر قطره آب اقیانوس کوچکی است، اقیانوسی زلال... و ما آدم‌ها اشک که می‌ریزیم، فراموش می‌کنیم احساسمان به وسعت یک آسمان رسیده است، که می‌بارد!

قطره ها

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *