فاصله چندان نیست، همین حوالی از لابه لای ابرها، یا در میان سنگ ها. در جوشیدن چشمه یا روییدن بهار، یا در خروش زلال یک جویبار. خدا را می شود پیدا کرد، ذکر شیرین بودن را با هر تپش تکرار کرد. هنوز هم می شود آسمان را سیر بویید. از قلب واژه زیستن، هنوز هم می شود جرعه ای نفس نوشید.

جرعه

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *