نویسنده: فرانسوا پنز مترجم: شهرام جعفری‌نژاد موضوع: هنر، معماری در سینما  سال چاپ: ۱۳۸۸  نشر سروش       رابطه معماری و سینما (یکی هنری به قدمت انسان و دیگری جوانی صد ساله) همواره برای هر دو گروه معماران و سینماگران جذاب و کنجکاوی برانگیز بوده است. معماری و سینما هر دو به خلق فضا […]