نویسنده : پل کاستانیو مترجم : مهدی نصراله زاده طرف مشارکت : دبیر خانه جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران چاپ : دوم ، 1387 تعداد صفحه : 288 ص نشر سمت         این ًکتـاب برای دانشجویان رشته ادبیات نمایشی ـ گرایش نمایش در مقطع ًکارشناسی به عنوان منبع اصلی درس اصول […]