mehdikiani1628_320_5_sathsw

کتاب سینمای مستند ایران عرصه تفاوتها

نویسنده: محمد تهامی نژاد
موضوع:سینمای مستند
سال چاپ: ۱۳۹۱
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شوميز
نشر سروش

سینمای مستند ایران، محمد تهامی نژاد، تهران، سروش (انتشارات صداو سیما)، چاپ دوم، ۱۳۹۰ سینمای مستند اثر تلفیقی از دو گونه تاریخ نگاری عمومی و تخصصی است. در تاریخ عمومی مولف به جمع آوری داده ها درباره فیلم ها، تولیدگران، مناسبات و جریان های موثر بر تولید به صورت تسلسل زمانی می پردازد تا مقدمه-ای برای تحقیقی تخصصی تر و موردی در روش ها، شیوه های بیانی فیلم سازان و اصالت های آن و تحلیل محتوا باشد که نتیجه آن تحلیل تاریخی سینمای مستند ایران است. فیلم مستند، روش ثبت و ضبط زندگی به صورت واقعی و با کمک بازسازی صادقانه صحنه های واقعی است که گاهی به صورت هدفمند در پی چستجو و شناخت معناهای پنهان وقایع، در شکلی هنری است و گاهی معنای پنهان را منکر می شود. تاریخ سینمای مستند ایران روایت جذابی از فیلم سازان و مجموعه ای از اندیشه ورزی، کار و هنر است و فیلم مستند علاوه بر گرایش های فکری مسلط در هر دوره و عقاید فیلمسازانT بر تلقی های یکجانبه و تک معنایی از واقعیات عینی هم توجه داشته است. این اثر به بررسی تاریخی سینمای مستند ایران (مقتضیات تولید، نهادها، شخصیت ها، فیلم ها) ، تحقیق در نظریه ها، نگرش هاو تأثیر رسانه ها و ساختارهای بنیادین بر تولید می پردازد. آیا مستند ساز به بیان غیرتحکمی روی آورده یا از یک روایت شخصی، حکمی صادر شده است؟ آیا فیلم مستند به اخلاق حرفه ای پابند است؟ چگونه می توان فهمید که فیلمساز، کدام صحنه ها را از زندگی عادی برای دستیابی به جذابیت بصری، به کمک مردمان محلی و بومی، تغییر شکل داده و یا نمایشی ساخته است و اینکه فیلم چه نسبتی با رسانه تلویزیون دارد و هر اثر دیداری، چه نقش و جایگاهی در تاریخ سینمای مستند ایران داشته است از جمله سوالاتی که کتاب حاضر به تحقیق و بررسی آن می پردازد. این اثر در پنج فصل تعریف و محدوده هنری و نظری تحقیق، دوره نمایش بر پرده، فیلم مستند و رسانه جدید، انقلاب اسلامی و تصویر و دهه هفتاد- دهه ویدئو تدوین شده است. این اثر در ۲۶۸ صفحه، مصور، در دو هزار نسخه و با قیمت ۵۵۰۰۰ توسط انتشارات سروش ریال وارد بازار نشر شد.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *