کتاب سینما جشنواره

موضوع: ادبیات، سینما، مصاحبه‌ها با کارگردانان و تهیه‌کنندگان
سال چاپ: ۱۳۸۸
نشر سروش

 

 

 

 

این کتاب صورت تدوین شدة مجموعه برنامه ای است به نام "سینما- جشنواره" که با تهیه کنندگی، تحقیق و اجرای "مسعود فراستی"در سال ۱۳۸۵از شبکة پنج سیما (شبکة تهران) پخش شد.موضوع اصلی، رابطة سینمای ایران و جشنواره های جهانی است که در بیست قسمت (مقاله) هر قسمت با گفتگویی با متخصصان حوزه ای خاص از سینما تدوین شده است. در هر حوزه سعی شده است دیدگاه های له و علیه مطرح و واشکافی شوند. این حوزه ها عبارت اند از: تاریخچة حضور بین المللی سینمای پس از انقلاب، تاریخچة جشنواره های خارجی و سیاست های آنها، حسن ها و عیب های حضور ما در مجامع غربی، جشنواره ها و هویت ملی سینما، تصویر ما در غرب، دلایل استقبال آنها از سینمای ما، جشنواره ها و بازار، بازار جهانی و جایگاه ما، صعود یا افول، تصویر ملی- مخاطب ملی، مخاطب ملی- مخاطب جهانی، سینمای ملی- سینمای جهانی، و …

 

 

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *