کتاب سینما و معماری

نویسنده: فرانسوا پنز
مترجم: شهرام جعفری‌نژاد
موضوع: هنر، معماری در سینما
 سال چاپ: ۱۳۸۸
 
نشر سروش

 

 

 

رابطة معماری و سینما (یکی هنری به قدمت انسان و دیگری جوانی صد ساله) همواره برای هر دو گروه معماران و سینماگران جذاب و کنجکاوی برانگیز بوده است. معماری و سینما هر دو به خلق فضا و روح و زندگی می پردازند (مکان جاری در زمان)اما مصالح معماری مادی و واقعی است و مصالح سینما صوری و خیالی. به هر روی، از هر دیدگاه که بنگریم رابطة این دو هنر را خارج از سه منظر نخواهیم یافت: مفهومی (محتوایی و شکلی)؛ ارجاعی (معماری در سینما و سینما در معماری) و ابزاری (دنیای چندرسانه ها و فناوری رقومی). این کتاب بازنگاری برخی از مقالات همایش "سینما و معماری" در دانشگاه کمبریج در سال ۱۹۹۵م. است که با دیدی عالمانه در پنج بخش تدوین شده است و تمام مباحث اصلی این مقوله را در بر دارد. 

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *