کتاب تدوین غیر خطی

نویسنده: کریس تامپسون
مترجم: حمید احمدی‌لاری
موضوع: تکنولوژی، ویراستاری در تلویزیون
 سال چاپ: ۱۳۸۸

نشر سروش

 

 

کتاب حاضر، از مجموعة "راهنمای فنی تلویزیون"، دستنامه ای است برای تدوین و ویراستاری در فیلم ها، به ویژه فیلم های تلویزیونی. ساختار تألیفی آن بسیار کاربردی است و همچون دستنامه ها مرجع مناسبی برای هر کسی است که می خواهد دربارة فن تدوین غیرخطی اطلاعاتی کسب کند. کتاب با مبحث تغییر فناوری آغاز می شود و نشان می-دهد که پیشرفت فناوری ها در تولید فیلم چه تأثیری در فن تدوین گذاشته است. سپس تدوین غیرخطی را به تفصیل تعریف می‌کند و زیر و بم آن را می کاود و از محاسن و معایب آن می گوید. سپس به هنرمندان تدوین گر می پردازد و نقش آنها را در بهتر کردن محصول کارگردان به خواننده نشان می دهد و سرانجام نیز دوباره به تغییرات روزافزون تدوین و کار تدوین گران جدید و آموزش آنها باز می گردد و به اهمیت مقولة آموزش مدام در فن تدوین تأکید می ورزد. کتاب تصاویری دارد که بهدرک نکات آن بسیار کمک می‌کند

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *