کتاب کارگردانی کمدی موقعیت

نویسنده: هارولد اسنود
مترجم: فاطمه کرمعلی
موضوع: ادبیات، مجموعه‌های تولید و کارگردانی برنامه‌های کمدی در تلویزیون
 سال چاپ: ۱۳۸۸

نشر سروش

 

 

 

 

 

کتاب حاضر، از مجموعة "راهنمای فنی تلویزیون"، دستنامه ای است برای کارگردانی کمدی موقعیت در فیلم ها، به‌ویژه در فیلم های تلویزیونی. ساختار تألیفی کتاب بسیار کاربردی است و همچون دستنامه ها مرجع مناسبی برای هر کسی است که می خواهد دربارة کارگردانی کمدی موقعیت اطلاعاتی کسب کند. کتاب با دکوپاژ فیلم‌نامه آغاز می شود و سپس به دکورهای استودیو می‌پردازد. آماده شدن برای فیلم‌برداری، جلسة برنامه ریزی، تمرین بازیگران، آماده کردن فیلم‌نامة دوربین و روز استودیو دیگر بخش های کتاب حاضر است. مرحلة پس تولید نیز در انتهای کتاب مورد بحث قرار می گیرد. کتاب تصاویری دارد که در درک نکات آن بسیار کمک‌کننده است.

 

 

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *