کتاب بازیگر و بدنش

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

نویسنده: لیتز پسیک
مترجم: دکتر ناصر آقایی
موضوع: حرکت و بازیگری
سال چاپ: ۱۳۹۱

نشر سروش
معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

 

 

 

بازیگر و بدنش، لیتز پیسک، ترجمه دکتر ناصر آقایی، تهران، سروش (انتشارات صداو سیما)، چاپ هشتم ، ۱۳۹۱.اهمیت بدن در کار بازیگری بر هیچ یک از دست اندرکاران هنر تئاتر پوشیده نیست. حرکت و بیان دو رکن اصلی بازیگری در روی صحنه به شمار می آیند و شکی نیست که بیش از هر چیز شرایط گوناگون بدن در دگرگون سازی و ایجاد تحول در این دو رکن نقش سیستم دارد. آنچه در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد حاصل تجربه و تدریس دانشگاهی لتیز پیسک طی سالیان طولانی است. علاقه مندان و دست اندرکاران تئاتر ایران بی شک در مدت فعالیت به دفعات به تمرین های بدنی پرداخته، در این راه تجربیاتی نیز آموخته اند. کتاب ” بازیگر و بدنش” به دلیل تنوع و وسعت تمرینات و به ویژه اندیشه و تعمقی که در کنار هر حرکت گنجانده است سعی دارد منبع خوبی برای دانشجویان هنر و بازیگری باشد. تمرینات این کتاب اگر به طور مداوم و منظم مورد استفاده قرار بگیرد علاوه بر نرمش و زیبایی حرکت، تناسب اندام بازیگر را نیز سبب می شود. بازیگر حرکت را به خاطر حرکت انجام نمی دهد و زیبایی آن حرکت را هم به خاطر زیبایی نمی آفریند. اگر از او حرکتی خواسته شود او آن عمل را در چارچوب شخصیت، مکان و زمان معینی انجام می دهد و بدن خود را به قالب بدنی دیگر منتقل می کند و او در مرکز موجودیت خود قرار می گیرد و با مرکز موجودیت های دیگر رابطه ایجاد می کند. این اثر در هفت فصل معرفی، شناخت، ستون فقرات، بدون مقاومت، هم آهنگی و جهش، طول و عرض، ترکیب حرکات و انتقال فکر تدوین شده است. چاپ هشتم این اثر در۱۱۲ صفحه، در دو هزار نسخه  توسط انتشارات سروش راهی بازار نشر شده است.
برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *