کتاب فن تدوین فیلم

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

نویسنده: کارل رایتس
مترجم: وازریک درساهاکیان
موضوع: تکنولوژی، تدوین در سینما 
سال چاپ: ۱۳۸۹

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینمانشر سروش

 

 

 

 

"فن تدوین فیلم" دستنامة کاربردیِ عالمانه ای است که زیر نظر کمیتة منتخب "آکادمی فیلم بریتانیا" تألیف شده است و بخش اعظم آن نه دربارة نظریة تدوین که نمونه ها و مثال های عملی فراوانی است که کارگردانان یا تدوین گران حرفه ای در کار خود با آنها روبه رو بوده اند و قدم به قدم با آزمون وخطا راه خود را هموار کرده اند. این کتاب جامع، که درک مطالب و آموختن آموزه هایش به بیش از یکبار خواندن نیاز دارد، چهار قسمت و یک پیوست دارد: تاریخ تدوین (تدوین و سینمای صامت، تدوین و سینمای ناطق)؛ کار تدوین (فصل های پرتحرّک و گفتگودار و کمدی و …)؛ اصول تدوین (تدوین تصویر و صدا)؛ و سینمای دهه های پنجاه و شصت میلادی (پردة عریض، فیلم مستند، موج نو، سینمای شخصی دهة شصت). کتاب اگرچه قدیمی است و بیش از پنجاه سال از تألیف آن می گذرد، اصولی دارد که هنوز هم در سینما حاکم و کاربردی است.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *