کتاب راهبردهاي اساسي طراحي صحنه : با نگاهي خاص به تحليل و روش شناسي در معماري

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

نويسنده : پيام فروتن
 چاپ : اول ، 1388
 تعداد صفحه : 176 ص

 معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینمانشر سمت

 

 

 

 

اين كتاب براي دانشجويان رشته تئاتر گرايش طراحي صحنه در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تكنیك صحنه» به ارزش 2 واحد تدوين شده است.

فهرست و مقدمه در ادامه مطلب…

: فهرست

پيشگفتار

 

مقدمه فصل اول: از كجا آغاز كنيم؟

فصل دوم: دنياي جديد تئاتر

فصل سوم: معماري، روش‌شناسي و طراحي سيستم

فصل چهارم: از سازمان معماري تا طراحي صحنه

منابع و مآخذ

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *