دست خطی از علیرضا بهدانی باشعر یکی از کاربران

کوچه ای رابودنامش معرفت

مردمانش بامرام ازهرجهت

سیل آمدکوچه راویرانه کرد

مردمش راباجهان بیگانه کرد

هرچه درآنکوی بودازمعرفت

شست وباخودبردسیل بی صفت/ازتمام کوچه تنهایکنفر

خانه اش ماندوخودش جست ازخطر

رسموراه نیک هرجابودوهست

ازنهادمردم آن کوچه هست

چونکه  دراندیشه تواین گونه ای

حتم دارم بچه  ی آن کوچه ای

One thought on “دست خطی از علیرضا بهدانی باشعر یکی از کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *