لبخند گل را که می بویم، داستان شکفتنش در ذهنم شکوفا می‌شود بوسه خاک، خنده آفتاب، عشق بازی باران... و آغوش گرم باغچه، آه ای گل کم عمر، داستان شکفتنت چه بلند است...

لبخند گل

مه که از زمین رخت بست، دود سیگار خیال خام مرد تنها شد

مه

آخرین اثر هنری باران، رنگین کمانی بود ، که چندماه بعد، عمر کوتاهش را، زنده... میان گل‌های بهاری یافتم.

رنگین کمان

به چشم‌هایت بیاموز وقتی به دنیا می‌نگرند، لااقل معنای جاذبه را برای زمین باقی بگذارند.

چشم ها