کتاب تئاتر تلویزیونی در ایران

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

نویسنده: غلامحسین لطفی
معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینمامترجم: تورمد هاوگن
موضوع: ادبیات، تاریخ و نقد نمایشنامه‌های تلویزیونی فارسی 
سال چاپ: ۱۳۸۷

نشر سروش

 

 

 

 

 

این اثر، تحقیقی است دربارة تئاتر تلویزیونی در ایران که نخستین اثر در این موضوع محسوب می شود. تلویزیون و کارکردهای آن، نگاهی به تاریخچة تلویزیون و تئاتر تلویزیونی، تئاتر تلویزیونی چیست؟، تئاتر تلویزیونی ایران و شرایط اجتماعی-سیاسی، و عوامل و ایده های اثرگذار بر تئاتر تلویزیونی ایران، فصول این کتاب را تشکیل می دهند. نویسنده در این کتاب نظر و عمل را توأمان در خدمت گرفته است و اثری نسبتاً جامع دربارة تئاتر تلویزیونی ارائه کرده است. استفاده از این کتاب نیازی به داشتن تخصصی در تلویزیون یا تئاتر ندارد و برای هر علاقه مندی سودمند تواند بود. 

 

 

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *