کتاب اصول و فنون بدلکاری در سینما

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

نویسنده: مهسا طاهری‌جومعرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

مترجم: تورمد هاوگن
موضوع: بدلکاران سینما، جلوه‌های ویژه
 سال چاپ: ۱۳۸۹

کارکرد و هدف اصلی این کتاب پاسخ دادن به پرسش‌هایی است که ممکن است در ذهن عموم مخاطبان و دوستداران سینمای پر تحرک(اکشن)-که پربیننده ترین و عامه پسندترین گونة سینمایی است- و حتی دست اندرکاران حرفه-ای سینما دربارة چگونگی ایجاد صحنه‌ها وجود داشته باشد. فصل نخست به معرفی بعضی از بزرگان این حرفه و تلاش‌هایشان برای به وجود آوردن صحنه های هیجان آور و ماندگار در آثار بزرگ و مشهور، از آغاز تا امروز، می پردازد. فصل دوم وسایل بدلکاری و صحنه های پرتحرک (مثل سکوی پرش خودرو، لباس های عملیات بدلکاری، توپ و …) را معرفی می کند. فصل سوم به مبحث ورزش و روان شناسی در بدلکاری می‌پردازد. فصل چهارم که قسمت اصلی کتاب نیز محسوب می‌شود حرکت‌ها و فنون اصلی این حرفه را واکاوی می کند. در این فصل مباحثی نظیر پرش از ارتفاع، پرش درون آب، انفجار بالگرد، گونه‌های اصابت اشیاء به بدن، تمرینات مبارزه با شمشیر، صحنه‌های آتش سوزی، تصادف‌ها، و محاسبات فنی عملیات پرش و سقوط خودرو معرفی می‌شود. این نخستین کتاب به زبان فارسی دربارة حرفة بدلکاری و بررسی و تحلیل فنی و حرفه ای آن است که سروش منتشر می‌کند

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *