کتاب نشانه‌ها و معنا در سینما

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

 

نویسنده: پیتر وولن
مترجم: عبدالله تربیت
موضوع: سینما، زیباشناسی 
سال چاپ: ۱۳۸۹
 
معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینمانشر سروش

 

 

 

هدف کلی این کتاب، ارائة راه هایی است که از آنها بتوان به مسائل مهم زیبایی شناسی فیلم در سینما نزدیک شد. معنا در سینما عبارت است از تعبیر و تصویر و مضمونی که فیلمنامه نویس یا کارگردان در فیلم به کار می برد و آن بر چیزی دلالت دارد. نشانه نیز هر آن چیزی است که سبب شناختن کسی یا چیزی شود یا از روی آن ب توان به حالت رویدادی پی برد. این کتاب به تحلیل و واکاوی و بازشناسی و مطالعة نشانه ها و نمادها و معنای آنها در سینما می‌پردازد. کتاب پنج فصل دارد: ۱ زیبایی شناسی ایزنشتاین، ۲ نگرة مؤلف، ۳ نشانه شناسی سینما، ۴ مؤخره(۱۹۷۲)، و ۵ پی‌گفتار (۱۹۹۷): گفت‌و‌گو با پیتر وولن. مؤلف در هر فصل با نمونه های فیلم های برگزیده و ممتاز جهان مسئلة نشانه ها و معنا را واکاوی کرده است.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *