کتاب نشانه‌ها و معنا در سینما

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

 

نویسنده: پیتر وولن
مترجم: عبدالله تربیت
موضوع: سینما، زیباشناسی 
سال چاپ: ۱۳۸۹
 
معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینمانشر سروش

 

 

 

هدف کلی این کتاب، ارائة راه هایی است که از آنها بتوان به مسائل مهم زیبایی شناسی فیلم در سینما نزدیک شد. معنا در سینما عبارت است از تعبیر و تصویر و مضمونی که فیلمنامه نویس یا کارگردان در فیلم به کار می برد و آن بر چیزی دلالت دارد. نشانه نیز هر آن چیزی است که سبب شناختن کسی یا چیزی شود یا از روی آن ب توان به حالت رویدادی پی برد. این کتاب به تحلیل و واکاوی و بازشناسی و مطالعة نشانه ها و نمادها و معنای آنها در سینما می‌پردازد. کتاب پنج فصل دارد: ۱ زیبایی شناسی ایزنشتاین، ۲ نگرة مؤلف، ۳ نشانه شناسی سینما، ۴ مؤخره(۱۹۷۲)، و ۵ پی‌گفتار (۱۹۹۷): گفت‌و‌گو با پیتر وولن. مؤلف در هر فصل با نمونه های فیلم های برگزیده و ممتاز جهان مسئلة نشانه ها و معنا را واکاوی کرده است.

کتاب اقتباس برای فیلمنامه

 

 

نویسنده: محمد خیری
مترجم: تورمد هاوگن
موضوع: ادبیات، فیلم‌نامه‌نویسی
سال چاپ: ۱۳۸۹

نشر سروش

 

 

اقتباس برای فیلم‌نامه عبارت است از انتخاب موضوع یا موضوعاتی برای فیلم از منابع گوناگون ادبی و بیان آنها از طریق علائم و قراردادهای موجود در سینما. کتاب حاضر دربارة این موضوع به‌تفصیل بحث کرده و جنبه های مختلف نظری و عملی اقتباس برای فیلم‌نامه را واکاویده است. انتخاب سوژه برای فیلم های داستانی، تقلید و اقتباس و کپی، نخستین فیلم های اقتباس شده، تهیة فیلم از روی آثار ادبی، نظریات مخالف و موافق در مورد اقتباس، دگرگونی های ناشی از اقتباس، قدم-های اولیة اقتباس، تغییرات داستان در انتقال از رسانه ای به رسانة دیگر، اقتباس از کلیشه های سینمایی، سوژة بعضی از فیلم های معروف چگونه یافت شد؟ موضوعات درخور فیلم کدام اند، و قوانین حقوقی مربوط به اقتباس، از آن جمله اند. مباحث اصلی این کتاب تقریباً همان مباحث جزوة درسی اقتباس برای فیلم است که برنامه ریزی و تدوین آن در دانشکدة صداوسیما و مطابق با ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی انجام گرفته است.

 

 

 

 

کتاب وظایف کارگردان در تئاتر

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

نویسنده: هیو موریسون
مترجم: حسن پارسایی
موضوع: ادبیات نمایشی، تهیه و کارگردانی نمایش
سال چاپ: ۱۳۸۹

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینمانشر سروش

 

 

 

 
کتاب حاضر اهمیت نظریه و عمل را در اجرای نمایشنامه نشان می دهد و عوامل ضروری کارگردانی و ایفای نقش را از نخستین مراحل تا مرحلة اجرای نمایش بررسی می کند. در کنار ارائة دستورهای عملی لازم دربارة عوامل صحنه، از جمله صحنه آرائی و نورپردازی، توجه هوشمندانه ای به شیوة انتخاب بازیگران و درک نمایشنامه شده است. مهم تر ازهمه، رابطة کارگردان با بازیگران در مراحل گوناگون آماده سازی و اجرای نمایش، همگام با بررسی شگردهای بازیگری، سبک، معیار و تجربه بررسی شده است. گزیده ای از قسمت های گوناگون نمایشنامه های مختلف نیز که قابل بحث و بررسی بوده اند در کتاب آمده است. هیو موریسن، کارگردان بسیار باتجربه ای است و کتابی تألیف کرده است که به گفتة "نشریة نمایش": ماهرانه و به-طرزی موجز و روشن نوشته شده است و به همة زمینه ها و جزئیات کار کارگردان می پردازد

کتاب فن تدوین فیلم

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

نویسنده: کارل رایتس
مترجم: وازریک درساهاکیان
موضوع: تکنولوژی، تدوین در سینما 
سال چاپ: ۱۳۸۹

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینمانشر سروش

 

 

 

 

"فن تدوین فیلم" دستنامة کاربردیِ عالمانه ای است که زیر نظر کمیتة منتخب "آکادمی فیلم بریتانیا" تألیف شده است و بخش اعظم آن نه دربارة نظریة تدوین که نمونه ها و مثال های عملی فراوانی است که کارگردانان یا تدوین گران حرفه ای در کار خود با آنها روبه رو بوده اند و قدم به قدم با آزمون وخطا راه خود را هموار کرده اند. این کتاب جامع، که درک مطالب و آموختن آموزه هایش به بیش از یکبار خواندن نیاز دارد، چهار قسمت و یک پیوست دارد: تاریخ تدوین (تدوین و سینمای صامت، تدوین و سینمای ناطق)؛ کار تدوین (فصل های پرتحرّک و گفتگودار و کمدی و …)؛ اصول تدوین (تدوین تصویر و صدا)؛ و سینمای دهه های پنجاه و شصت میلادی (پردة عریض، فیلم مستند، موج نو، سینمای شخصی دهة شصت). کتاب اگرچه قدیمی است و بیش از پنجاه سال از تألیف آن می گذرد، اصولی دارد که هنوز هم در سینما حاکم و کاربردی است.

کتاب آموزش و پرورش بازيگر در قرن بيستم

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

 

نويسنده : آليسون هاج
مترجم : داود دانشور ، منصور براهيمي ، مجيد اخگر
چاپ : اول ، 1389
تعداد صفحه : 452 ص

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینمانشر سمت

 

 

 


شايسته تقدير شانزدهمين دوره كتاب فصل ، 1389و شايسته تقدير بيست و نهمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ، 1390
كتاب حاضر براي دانشجويان رشته هنر گرايش نمايش در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي دروس «بازيگري 1 و 2» ترجمه شده است.
 
فهرست و مقدمه در ادامه …

 

فهرست

پيشگفتار مترجمان

درباره نويسندگان

مقدمه (آليسون هاج/ منصور براهيمي)
1. سيستم استانيسلاوسكي: راهكارهاي بازيگر (شئران مري كارنيك / داود دانشور)
2. مايرهولت و علم بيومكانيك (رابرت ليچ/داود دانشور)
3. ژاك كوپو: در جستجوي صداقت (جان رادلين/ منصور براهيمي)
4. آراء ميخائيل چخوف درباره فن بازيگري: «آيا دُن كيشوت واقعيت داشت؟» (فرنك چمبرلين/ داود دانشور)
5. برشت و آموزش بازيگر: ما به نمايندگي از چه كسي بازي مي‌كنيم؟ (پيتر تامسون/مجيد اخگر)
6. جُون ليتلوود (كلايو باركر/ مجيد اخگر)
7. استراسبرگ، اَدلر و مايسنر: بازيگري متد (ديويد كراسنر/داود دانشور)
8 . جوزف چايكين و ابعاد گوناگون پرورش بازيگر: امكاناتي كه … (دوريندا هالتون/ مجيد اخگر)
9. پيتر بروك: شفافيت و شبكه نامرئي (لورنا مارشال و ديويد ويليامز/ مجيد اخگر)
10. نگرش بصيرانه گروتوفسكي به بازيگر: در جستجوي تماس (ليزا ولفورد/ منصور براهيمي)
11. آموزش و پرورش، همراه با يوجينيو باربا: اصول بازيگري، پيش ـ بيانگري و … (يان واتسون/ منصور براهيمي)
12. ولوجيم‌يش استانيه‌وسكي: گاردژينيتسه و بازيگر طبيعي شده (آليسون هاج/ منصور براهيمي)
واژه‌نامه فارسي ـ انگليسي
واژه‌نامه انگليسي ـ فارسي
نمايه